fredag 26 september 2014

Flyganfallen och ISIS' betydelse i Kongressvalen

Här ett inslag på Fox News om i vilken utsträckning USA:s flyganfall och ISIS kommer att påverka mellanårsvalen i november:Se även tidigare inlägg:

Iraks betydelse inför höstens kongressval 20140809

Inga kommentarer: