måndag 15 september 2014

FNS: Kriget mot ISIS

Fox News Sunday handlar om kriget mot ISIS:

Del 1: Stabschef Denis McDonough:Del 2: Lindsey Graham och Jack Reed:Del 3: Michael Hayden om huruvida USA:s flyganfall räcker:Se även tidigare inlägg:

FtN: John Kerry om kriget mot ISIS 20140915

Inga kommentarer: