lördag 18 oktober 2014

USA pressar tillbaka ISIS i Kobane

USA tycks med sina flyganfall nu lyckats pressa tillbaka ISIS i Kobane, vilket är mycket positivt. Här ett inslag på Fox News:Och här CNN:Andra saker är dock mer oroväckande. Dels att ISIS istället avancerar ytterligare mot Baghdad, och dels rapporter om att ISIS kommit över stridsflygplan, vilket i så fall ger dem en helt ny kapacitet, något Fox News här rapporterar om:Källor: The Atlantic, Inquistr, CNN

Se även tidigare inlägg:

USA håller internationellt möte om ISIS 20141014

Inga kommentarer: