fredag 10 juni 2016

Hillary Clintons studenttal 1969

Den 31 maj 1969 höll Hillary Clinton, som 21-åring, ett examenstal på Wellesley College. Nu är talet offentliggjort och kan höras här:Källor: Yahoo, Hello Giggles

Se även tidigare inlägg:

Podd 153: Erik Åsard om Hillary Clintons banbrytande politiska liv 20160204

Inga kommentarer: