lördag 4 juni 2016

Sanders anhängare håller "People’s summit" i Chicago 17 juni

Bernie Sanders möjlighet att vinna den demokratiska nomineringen är så gott som obefintlig.

Hans anhängare kämpar dock vidare och mellan den 17 och 19 juni kommer grupper som stödjer Sanders att hålla en konferens i Chicago "People's summit" där man ämnar diskutera vägen framåt.

En idé är att försöka övertala superdelegater att överge Hillary Clinton till förmån för Sanders. Därtill tänker man diskutera hur man ska göra för att driva Sanders- och sina egna frågor vidare; att öka minimilönen nationellt till 15 dollar timmen, att öka förmånerna i Medicare, att kämpa för klimatet, rättsreformer etc.

Sanders kommer också att bli inbjuden till konventet. Ett konvent som sannolikt inte kommer att ge honom nomineringen, men som kommer att visa att Sanders blivit en enande kraft för ett demokratiskt parti som går alltmer mot vänster på ett sätt som får Hillary Clinton att kännas väldigt ute, även bland sina egna.

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

MtP: Bernie Sanders, Arnold Schwarzenegger 20160530

Inga kommentarer: