lördag 11 juni 2016

IRS-skandalen: Listan på te-party-grupper som straffades olagligt

Tre år efter att USA:s federala skattemyndighet IRS avslöjades med att ha utsatt te-party-grupper för oetisk granskning som störde gruppernas verksamhet, släpper IRS nu - efter federalt domslut - nästan hela listan på vilka grupper man riktat sig mot.

426 organisationer har funnits med på IRS' svartlista, vilket är betydligt fler än vad man erkände i maj 2013. En förklaring till det ökade antalet på denna lista kan dock vara att IRS breddat sitt nät, och placerat även liberala grupper på listan efter att de första uppdagandena gjordes, för att på så vis inte framstå som politiskt partiska.

Men namnen på grupperna som IRS listat tyder trots allt på att majoriteten fortfarande är te-party-relaterade. Washington Times skriver:

Sixty of the groups on the list released last month have the word “tea” in their name, 33 have “patriot,” eight refer to the Constitution, and 13 have “912” in their name — which is the monicker of a movement started by conservatives. Another 26 group names refer to “liberty,” though that list does include some groups that are not discernibly conservative in orientation.


Källa: Washington Times

Se även tidigare inlägg:

Paul Ryan konfronterar IRS-kommissionär 20140620

Inga kommentarer: