onsdag 29 juni 2016

Trump om handel och ekonomi

Donald Trump höll igår ett tal om handel och ekonomi i Pittsburgh, Pennsylvania. Här talet.Källor: New York Times, CNN

Se även tidigare inlägg:

Donald Rumsfeld endorsar Donald Trump 20160623

Inga kommentarer: