torsdag 7 juli 2016

Fox CEO Roger Ailes, misstänkt för sexuella trakasserier

Roger Ailes, CEO för Fox News och Fox Television, är anmäld för sexuella trakasserier.

Bakom anmälan står Gretchen Carlson, känd programvärd på nätverket, som hävdar att on fått sparken för att hon inte bejakat Roger Ailes sexuella inviter. Ailes hävdar att hennes kontrakt helt enkelt gick ut utan att bli förnyat och att hon därför vill hämnas.

Här NBC om saken:UPPDATERING: 2016-07-19:

Nu riktar även Megyn Kelly anklagelser om sexuella trakasserier mot Roger Ailes.

Källor: CNN, Fox News

Se även tidigare inlägg:

FOX-CEO Rupert Murdoch ämnar pensionera sig 20150612

Fox News har högst förtroende 20150310

Inga kommentarer: