fredag 10 februari 2017

Podd 331: Appellationsdomstol avslår Trumps överklagan - inreseförbudet fortsatt upphävt

Podd 331. En appelationsdomstol har nu beslutat att även fortsättningsvis upphäva president Trumps order om ett inreseförbud mot sju muslimska majoritetsländer. Ärendet kommer därför att gå vidare till Högsta Domstolen.

Ronie Berggren pratar med USA-experten Björn Norström om appelationsdomstolens beslut och vad som nu väntar.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Relaterade avsnitt:

Podd 324: Domare stoppar Trumps inreseförbud 20170205

Inga kommentarer: