måndag 15 maj 2017

Podd 382: Donald Trump och avskedandet av FBI-chef James Comey

Podd 382. Ronie Berggren diskuterar Donald Trumps avskedande av FBI-chef James Comey.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Del ett av två
Mitt namn är Thomas Ek och Du Ronie vet att jag är en stor supporter av ditt fina arbete men här vill jag komplettera med några uppgifter.

Skälet till att Trump avskedade James Comey var för att han helt enkelt hade tappat förtroendet för honom. Och det är naturligtvis skäl nog. Trump ansåg att Comey var nyckfull. Comey visade inget intresse över att vilja utreda den störtflod av säkerhets läckor som uppstått efter det att Trumps tillträtt som president. Trump litade inte heller på att Comey gjorde en ärlig brottsutredning kring Rysslands inblandning i presidentvalet, uppger Bill O’Reilly.

Trump är inom parentes MYCKET angelägen om att en grundlig korrekt utredning verkställs vilket framgår i denna fina intervju: http://video.foxnews.com/v/5433303150001/?playlist_id=937116552001#sp=show-clips

Comey avskedades dels också för sin usla hantering av brottsutredningen mot Hillary Clinton. Utan mandat lät Comey felaktigt tillämpa ett speciellt rättssystem för Hillary och Bill Clinton medan alla andra amerikaner tvingas rätta sig efter det lagstadgade rättssystemet.

Hillary Clinton förvarade (då hon var USAs utrikesminister) topphemligt material på en olaglig dataserver hemma i sin garderob. Hon gav därmed USAs fiender tillgång till tusentals hemliga dokument vilka fått ohyggliga konsekvenser för amerikanerna. Hillary ljög dessutom om vad som fanns på servern. Hillary sa att den bara innehöll privata mail om yoga etc.

Efter det att Hillary fick klart för sig att det fanns risk för att polisen snart kunde komma att hämta datorn och därmed starta en utredning så raderade Hillary tusentals dokument på datorn. Detta i syfte att gömma dokumenten. Utan att fråga Hillary om lov gick FBI till slut bara hem till henne, tog hennes dator och de fann tusentals konfidentiella arbetsrelaterade dokument, över hundra hemliga dokument och väldigt många extremt superhemliga dokument, på hennes i princip helt oskyddade server.

Dessa brott är oerhört allvarliga och för alla andra amerikaner skulle det här agerandet medfört många, många års fängelse. Comey lät emellertid meddela att han rekommenderade att Hillary inte skulle åtalas eftersom Comey inte såg att brotten begåtts med avsikt att utföra ett lagbrott och, att ingen vettig åklagare ändå inte skulle välja att väcka åtal mot henne. Men det är inte Comeys uppgift att uttala sig om vad Comey anser om dessa spörsmål. Det skall en åklagare samt en utvald jury ta ställning till. Dessutom, om Hillary begått brotten utan att ha känt till det så är hon ändå straffskyldig till brott.

Hon behöver alltså inte ha haft kännedom om att hanteringen var brottslig för att straffas. Comeys uttalande var därför inte relevant, än mindre lämpligt. Hillary var inför hennes anställning dessutom informerad om att hon var skyldig att känna till det här regelverket. Comeys uttalande var alltså inte bara felaktigt, Comey la vid sidan av sitt uppdrag ut ärendet på den politiska manegen på ett sätt som var utomordentligt olämpligt och prekärt. Hillary var naturligtvis skyldig men hon undslapp därmed åtal. Dels därför att hon heter Hillary Clinton men dels för att våra medier till följd därav felaktigt målade ut henne som oskyldig för att Comey felaktigt förklarade att hon inte borde åtalas. Does everybody get that?

Clinton Foundation där Hillary parallellt med sin tjänst som utrikesminister tog emot miljontals dollar från ”obehagliga” länder är ytterligare en skandal vårt Public Service undanhållit. Allt medan Comey satt tyst och tittade på.

Beskyllningarna om att Trump administrationen haft olagligt samarbete med Ryssland för att vinna presidentvalet över Hillary är grundlösa. Det finns inga, inga om helst bevis som ger stöd åt den beskyllningen, alls. Nio månaders utredningar kring det här har inte ens givit en vindpust av bevis. Vårt Public Service uppgift om att FBI begärt mer pengar för utredningen är också falsk.

/Thomas Ek

Anonym sa...

Del två av två
Beskyllningen mot Trump administrationen är inget annat än ett utstuderat ohederligt sätt att försöka svärta ner president Trump. Inget annat. President Trump har frikänts från alla misstankar av FBI. FBIs pågående utredning om Trump administrationen haft något olagligt samarbete med Ryssland påverkas inte av att Comey avskedats. Uppgiften om att Trump frågat Comey om Comey är lojal mot Trump är falsk. Trump anser att en dylik fråga ändå är naturlig och legitim.

Att lyssna på vårt Public Service är för mig som hänger med i det amerikanska nyhetsflödet i USA en plåga. Jag begriper inte hur vårt Public Service kan tillåtas ha en så makalöst undermålig och partisk nyhetsförmedling här, det övergår mitt förstånd. Public Service utövar ju rena rama häxjakten på Trump, precis så som vid situationen med George W. Bush vilket är förödande för vårt samhälle. (läs gärna Mohamed Omars DGS inlägg ”George Bush och kriget mot terrorismen”).

I den senaste publika Comey utfrågningen som hölls för några dagar sedan framkom det att det var Hillarys närmsta medarbetare Huma Abedin som hade skickat de tusentals (av FBI tidigare okända) e-mail till sin man Anthony Weiners (som förekommer i en annan brottsutredning) privata dator vilket föranledde att brottsutredningen mot Hillary mitt under valrörelsen återupptogs av FBI. Huma Abedin har under överinseende av Comey undkommit både utredning och åtal (?).

Statsåklagare Rod Rosenstein var den som efter en grundlig granskning av James Comey gjorde president Trump medveten om vilket oacceptabelt dåligt resultat Comey de facto levererar som FBI chef. Varpå Trump som inte bangar för att avskeda dåliga ledare, straxt därefter lät avskeda Comey.

/Thomas Ek