fredag 15 augusti 2014

Hur USA:s polis blev en armé - och varför förändringar nu krävs

Den debatt om polisvåld som länge pågått på olika håll i USA har i samband med den senaste dödsskjutningen i Ferguson, Missouri kommit att nu också drivas på högsta nivå.

Här förklarar Newsweek processen som lett fram till att USA:s poliskår kommit att rustas som en armé och hur denna utrustning också lett till att polisen implementerar militärtaktik på USA:s gator. 1990 införde kongressen The National Defense Authorization Act för att motverka vad man ansåg utgöra ett stort hot från drogkarteller.

Sektion 1208 av lagen gav försvarsministern rätt att överföra små former av militärutrustning från militären till polisen i syfte att kunna matcha knarkkartellerna. 1996 uppgraderades sektion 1208 med sektion 1033. Militärutrustning kan nu skickas till olika polisdepartement utan extra kostnad för dessa utan offentlig översyn. Newsweek skriver bl a:

Police in Watertown, Connecticut, (population 22,514) recently acquired a mine-resistant, ambush-protected (MRAP) vehicle (sticker price: $733,000), designed to protect soldiers from roadside bombs, for $2,800. There has never been a landmine reported in Watertown, Connecticut.

Police in small towns in Michigan and Indiana have used the 1033 Program to acquire “MRAP armored troop carriers, night-vision rifle scopes, camouflage fatigues, Humvees and dozens of M16 automatic rifles,” the South Bend Tribune reported.


Även polisdistriktet i St. Louis har fått utrutstning på detta sätt, vilket man först förnekade för Newsweek, men sedan medgav.

Den senaste incidenten har fått debatten om amerikanskt polisväsende att lyftas till en högre nivå. Senator Rand Paul skriver i Time om att polisen nu måste demilitariseras:

There is a legitimate role for the police to keep the peace, but there should be a difference between a police response and a military response. The images and scenes we continue to see in Ferguson resemble war more than traditional police action.


Felet är, konstaterar Paul, den allt mer centraliserade federala makten, som under förevändning av kamp mot droger eller kamp mot terrorism gett lokala polismyndigheter resurser och påföljande befogenheter de inte borde ha. Han fortsätter:

When you couple this militarization of law enforcement with an erosion of civil liberties and due process that allows the police to become judge and jury—national security letters, no-knock searches, broad general warrants, pre-conviction forfeiture—we begin to have a very serious problem on our hands.


Han konstaterar sedan att det är en sak att det finns federala insatsstyrkor, men en helt annan sak när man börjar subventionera lokala polismyndigheter för att på egen hand agera som sådana.

En viktig poäng i en viktig debatt. I USA pågår en stor debatt om reform av fängelsesystemet och dödsstraffet. Nu är det förstås också dags att diskutera polisens roll. En debatt som när den lyfts på högre nivå förhoppningsvis kan befrias från konspirationsteoretiska debattsvansar såväl som från ideologiskt låsta positioner.

UPPDATERING:
Här uttalar sig Missouri-senatorn Claire McCaskill om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här ett inslag på Fox News om polismilitariseringen:Se även tidigare inlägg:

Tuffa konfrontationer i anti-polis-demonstrationerna i Missouri 20140814

Inga kommentarer: