onsdag 16 december 2015

Donald Trump förlorar mot svenska Vattenfall

Donald Trump förlorar den rättsliga processen mot svenska Vattenfall. En rättslig dragkamp som dragit ut på tiden i flera år där Trump försökt stoppa Vattenfalls vindkraftverk i Skottland eftersom de stör utsikten för hans golfbana.

DN, som tidigare också uppmärksammat detta, skriver om domslutet från Storbritanniens högsta domstol:

I dag kom domen:

– En enig domstol avslår överklagan, säger Patrick Hodge, domare i högsta domstolen. Domstolen menar att de skotska myndigheterna agerat i enighet med reglerna och inom sitt mandat när de gett Vattenfall tillstånd.

Vattenfalls projektledare Andy Paine välkomnar beslutet.

– Vi är självklart mycket nöjda med domen. Det här är tredje gången som en domstol enhälligt dömer till vår fördel. Nu ska vi planera för nästa fas i projektet, säger han till DN.

Den amerikanska presidentkandidatens företag – The Trump organization – går till hårt angrepp mot domstolen.

”Historien kommer att döma de inblandade och utfallet visar den dåraktiga, småaktiga och trångsynta mentalitet som dominerar den nuvarande skotska regeringens farliga experiment med vindkraft”, skriver Trumps företag i ett uttalande.


Källa: DN

Se även tidigare inlägg:

Donald Trumps fejd med svenska Vattenfall 20151003

Inga kommentarer: