tisdag 15 december 2015

ISIS pålyser att handikappade barn ska dödas

ISIS har pålyst en fatwa om att handikappade barn med downs syndrom, eller andra grava handikapp ska dödas. 38 barn i Irak ska redan ha dödats genom injektion eller kvävning.

Fatwan har utfärdats av en av ISIS' sharia-domare, imam Abu Said Aljazrawi från Saudiarabien. Hittills har barnen som dödats främst varit barn till inresta ISIS-krigare.

Källa: Daily Mail

Se även tidigare inlägg:

Obama talar i Pentagon om kampen mot ISIS 20151215

Inga kommentarer: