tisdag 14 november 2017

Amerikanska justitieministern överväger specialutredning av Clinton Foundation

Amerikanska nyhetsanalyser rapporterade nyligen att paret Clintons välgörenhetsorganisation Clinton Foundation var inblandad i uran-affärer med Ryssland som paret Clinton mörklade trots löften till Barack Obama under hans presidentskap att offentliggöra alla affärer Clinton Foundation var inbladad i.

Som ett resultat av dessa mörkade affärer överväger Justitieministern Jeff Sessions nu att skapa en specialutredningsgrupp, sk. special counsel, som går på djupet med Clinton Foundation, liknande den specialutredning för att utreda eventuella kopplingar mellan före detta Trump-rådgivare och Ryssland, en utredning som leds av före detta FBI-chefen Bob Mueller.

Pressen från allmänheten och republikanska politiker är stor att tillsätta en sådan specialutredning av Clinton Foundation, så sannolikheten är stor att det nu slutligen kommer göras. En sådan utredning kan sluta i att paret Clinton slutligen formnellt kan rekommenderas för åtal för brott om bevis framkommer att de utnyttjat sin välgörenhetsorganisation i syfte att tjäna pengar och/eller underminera amerikanska intressen genom att hjälpa Ryssland köpa in sig i amerikanska uran-produktionen som används för kärnvapentillverkning.

Sessions har redan formellt inlett arbetet genom att beordra en hög federal åklagare att granska Clinton Foundation baserat på information som republikaner i Representanthuset delgett Justitiedepartementet. Baserat på vad åklagaren kommer fram till kommer Sessions besluta om en specialutredning ska tillsättas eller inte.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: