torsdag 26 oktober 2017

Nya skandaler skakar det Demokratiska partiet

Det Demokratiska partiet i USA blir allt mer desperat beträffande valet av Donald Trump som ny president. Partiledaren förnekar nu existensen av en central del av den amerikanska Konstitutionen i syfte att förneka att Trump vann presidentvalet. Utöver detta framkommer nu även uppgifter att Obama-regeringen diskriminerade konservativa grupper i USA genom att använda Skattemyndigheten som dess verktyg.

Skandalerna inom det Demokratiska partiet kommer nu som på löpande band. Nyligen rapporterade Amerikanska nyhetsanalyser om paret Clintons inblandning i en uran-affär där de mottog mutor från Ryssland samt att Hillary Clinton och det Demokratiska partiet finansierade en falsk smutskastningsrapport om Donald Trump. Ännu färskare skandaler har redan framkommit om partiet.

Tom Perez, partiledare för det Demokratiska partiet, har tidigare uttalat rejäla grodor såsom att Donald Trump egentligen inte vann presidentvalet utan att Hillary Clinton vann valet. Nu går Perez ett steg längre i sin verklighetsförnekelse genom att påstå under ett tal till juridikastudenter på Indiana University att elektorsystemet som ligger som grund för det amerikanska presidentvalet inte är del av landets Konstitution skapat av grundarna av USA.

Perez verkar dock inte själv ha läst Konstitutionen. I den andra artikelns allra första stycke i den amerikanska Konstitutionen beskrivs uttyckligen hur elektorssystemet i USA fungerar, inskrivet av just grundarna av USA, något alltså Perez helt skandalöst förnekar.

Den andra skandalen som framkom under torsdagen är att Obama-regeringen systematiskt diskriminerade konservativa grupper i USA där Skattemyndigheten användes som dess verktyg. Efter åratal av juridiska kamper mellan Tea Party-partiet samt andra konservativa grupper och det amerikanska Justitiedepartementet har nu uppgörelser mellan staten och de berörda konservativa grupperna gjorts, vilket sänder en kraftig signal att Obama-regeringen missbrukade sin makt i syfte att bestraffa konservativa organisationer.

Fallen handlar specifikt om att regeringen under Barack Obama systematiskt diskriminerade konservativa grupper genom att Skattemyndigheten (IRS) riktade in sig på att granska just konservativa organisationers skattedeklarationer betydligt hårdare än icke-konservativa organisationers skattedeklarationer. Framförallt riktade sig Skattemyndigheten in sig på konservativa organisationer som officiellt uttryckte att Obama-regeringen agerade oansvarigt med skattepengar, alltså som bestraffning av "fel" politiska åsikter och konservativa grupper som kritiserade dåvarande vänsterliberala regeringen.

Skattemyndigheten kraftigt försenade även medvetet godkännandet av Tea Party-partiets status som politiskt parti i skattesyften enbart för att partiet är konservativt.

Utöver att de inblandade konservativa organisationerna nu tilldelats skadestånd ska även Skattemyndigheten formellt be om ursäkt för dess diskriminerande beteende mot berörda grupper.

En federal domare i huvudstaden Washington D.C. har även beordrat Skattemyndigheten att lämna ut namn på de medarbetare som deltog i diskrimineringen. Detta tyder på att enskilda individer inom Skattemyndigheten eventuellt kan förvänta sig rättsliga åtgärder.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: