tisdag 18 oktober 2011

Herman Cain leder över president Obama

En ny opinionsundersökning av Rasmussen visar att Herman Cain nu leder också över president Obama med 43 mot 41%. Resultatet är inom ramarna för felmarginal, men Cain är den ende av de republikanska kandidaterna som har någon slags ledning över Obama. Mitt Romney ligger under med 41 mot 43% mot Obama.

Herman Cain leder också över Obama ifråga om oberoende väljare med 19% och ifråga om äldre väljare med 16%. Däremot ligger han efter hos kvinnor och har inte fått lika starkt stöd från registrerade republikaner som Obama fått från registrerade demokrater.

Resultatet är dock häpnadsväckande och visar på att Herman Cain börjat bli en slagkraftig kandidat inte bara i det republikanska primärvalet utan även i direkt matchning bland allmänna väljare mot president Obama. Vilket för Cains och republikanernas del är mycket goda nyheter - om än kanske för närvarande inte lika goda sådana för Romney, Perry, Bachmann mfl.

Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Herman Cains överlägsna seger i South Carolinas provval 20111017

Inga kommentarer: