måndag 24 oktober 2011

Occupy Wall Street även i Iran

Occupy Wall Street-rörelsen fortsätter världen över - något Fox News här rapporterar om:I klippet ovan nämndes demonstrationen i Iran. Tehran Times specificerar här vad de iranier som deltog i Occcupy Wall Street där ropade: de protesterade inte mot Ahmadinejad, Khameni - eller de andra inom dem teokratiska anti-demokratiska regimen, utan mot USA och Israel:

“Down with the United States,” “Death to Israel,” “Down with Capitalism,” and other slogans.


Tehran Times skriver också att somliga också hävdade att sann demokrati inte kan etableras utan religion - och de hade inte protestantisk kristendom i åtanke - :

A number of students also delivered speeches at the event, in which they said that true democracy could only be established under the banner of religion.


De flesta inom Occupy Wall Street i västvärlden, delar knappast islamistiska iraniers syn på friheten i väst. Däremot är det här ett talande exempel på när vänstern och islamisterna hamnar på samma sida helt enkelt pg a att de har samma fiender.

Källor: Jihad Watch, Tehran Times

Se även tidigare inlägg:

Bill O Reilly: Occupy Wall Street och Obama 20111018

Inga kommentarer: