tisdag 11 oktober 2011

Den uppblossade debatten om mormonismen

Det har åter blossat upp en debatt om religion och politik i USA av stora proportioner, kring om en specifik religion verkligen är fullt acceptabel i det amerikanska samhället. Mormonismen är en hel-amerikansk religion, men aldrig en fullt ut accepterad sådan då dess läror och dess syn på Jesus i så många avseenden skiljer sig från den historiska kristendomen, så som denna tillämpas av såväl katoliker som protestanter.

Här kommenterar Karl Rove pastor Jeffress utspel och kritik mot Romneys mormonism. Rove tar tydligt avstånd från pastor Jeffress och menar att religion inte borde vara en faktor för valet av ledare i politiken.Problemet med Karl Roves resonemang är dock att USA:s presidentskap alltid handlat om mer än politik. Som jag skrev i kommentaren till RealClearPolitics analays av mormon-faktorn:

I många europeiska länder, som te x England (eller Sverige) särskiljs statschefer från regeringschefer. I Sverige styr te x statsministern regeringen medan kungen/drottningen representerar nationen. Och den svenska lagen om att Sveriges statschef måste vara en evangelisk (luthersk) kristen kvarstår fortfarande.

I USA däremot har presidenten rollen såväl som regeringschef som statsschef, och måste därför också återspegla lite av den amerikanska historien och kulturen med dess medföljande värderingar och världsbilder. I det fallet har kristendomen en unik roll och i det avseendet har Romney stött på problem.

En av fyra amerikaner och en av fyra republikaner, är mindre benägna att rösta på en kandidat om denne är mormon, konstaterar RCP. Och 2009 hade 27% av amerikanerna en negativ bild av mormonismen (vilket är ungefär i samma nivå som synen på islam).


Presidenten har således en roll där tron också är en faktor. CBS News har här artikel om ämnet där Tony Perkins - ledare för Family Research Council, som anordnade The Values Voters Summitt där pastor Jeffress kritiserade Romneys tro - säger:

"There are theological differences between Mormonism and Christianity," said Perkins. "Evangelicals do not see Mormonism as Christianity."

He said that to win over evangelicals, Romney needs to stay laser-focused on the issues.

"These theological differences have been going on for generations. You're not going to change that in an election cycle," said Perkins.


Att hålla fokus på frågorna är också vad Romney försökt göra, istället för att tala om sin tro. Nu har detta dock blivit något svårare. Och när han inte kan undvika detta så noterar folk att Romney bekänner sig till en religiös tro de själva inte delar och noterar då också att de gärna ser att dess president delar deras specifika tro.

Källa: CBS News

Se även tidigare inlägg:

Pastor Jeffress förklarar sig igen 20111009

Inga kommentarer: