lördag 26 januari 2013

Rand Paul konfronterar John Kerry om Libyen vs Kambodja

Rand Paul har idagarna haft fullt upp, en av de många saker han gjort, är att delta på nomineringsvittnesmålet med blivande utrikesminister John Kerry, som Paul här konfronterar över operationen över Libyen för att avsätta Ghaddafi utan kongress-stöd. Rand Paul påminner John Kerry om att denne under Vietnamkriget motsatte sig bombingarna av Kambodja, med motivering att dessa inte hade stöd i Kongressen, medan han inte hade något emot att Obama bombade Ghaddafi utan kongresstöd. John Kerry försöker förklara sig medan Rand Paul däremot påminner om att Konstitutionen faktiskt inte gör några undantag när det gäller krigshandlingar.Själv delar jag inte helt vare sig Pauls eller Kerrys ståndpunkt. Presidenten har vissa befogenheter att agera även utan kongresstöd, men givetvis är kongresstödet det viktigaste ifråga om huruvida en amerikansk militär handling är legitim eller ej, där konservativa bollar sådana handlingar mot just konstitutionen, medan demokrater tenderar att anse att det är FN som ger krigshandlingarna legitimitet. För mer om detta rekommenderas min pre-podcast-intervju (den intervju som blev upptakten till vår podcast) om just dessa saker från oktober 2011.

Se även tidigare inlägg:

Rand Paul om Morsi, Egypten och Israel 20130125

------------

Jag i intervju om Kriget i Libyen, Occupy Wall Street 20111025

Inga kommentarer: