fredag 18 januari 2013

Om Sandy Hook-konspirationer och knäppgöksstämplar

I debatten som pågått efter den heta diskussionen mellan CNN:s Piers Morgan och konspirationsgurun Alex Jones, har många analyser av Jones och Morgan försökt göras. Själv anser jag att den som fått bäst bild av situationen är Glenn Beck, som tydligt avfärdar såväl Morgan som Jones (vilket jag själv också gör).

Men i sammanhanget måste några ord också sägas om den konspirationsdebatt som följt i spåren av den politiska vapendebatt som nu pågår. Teorier har nämligen börjat florera, som hävdar att hela skolmassakern på Sandy Hook Elementary i Newton var ett av regeringen iscensatt påhitt för att kunna få stöd för att röja undan amerikaners konstitutionsgivna rätt att bära vapen.

"Sandy Hook truthers" som de nu kallas, har nu börjat trakassera en av hjältarna i Sandy-Hook-dramat. Gene Rosen, en pensionerad psykolog boende i Newton, som under skottdramat tog in 6 förskräckta barn och en busschaufför till sitt hem - varifrån han sedan ringde föräldrarna för att försäkra dem om att deras barn var i säkerhet. Efteråt lät han sig intervjuas i diverse media om sin upplevelse, här är en av intervjuerna:Dessa intervjuer gjorde honom dock allmänt känd, och snart började anklagelser komma in från diverse Sandy-Hook-Truthers. En falsk Facebook-sida skapades i Gene Rosens namn, där man försökte lyfta fram att Rosen i själva verket var en skådespelare. Rosen fick även privata telefonsamtal från främlingar:

“I don’t know what to do. I’m getting hang-up calls, I’m getting some calls, I’m getting e-mails with, not direct threats, but accusations that I’m lying, that I’m a crisis actor, ‘How much am I being paid?' ”


Foton av hans hus har postats online, och på vit-makt-forum har han beskrivits som en “emotional Jewish guy". Och ett e-mail han fått löd:

“How are all those little students doing? You know, the ones that showed up at your house after the ‘shooting’. What is the going rate for getting involved in a gov’t sponsored hoax anyway?”


Hans hustru har också börjat oroa sig över deras säkerhet, och han loggar alla e-mail och telefonsamtal han får, även om polisen för närvarande inte kan göra så mycket åt saken.

Hur blev det så här?

Salon.com har här en artikel om Sandy-Hook-Truther-rörelsen. Konspirationstrådarna är lite olika. En tråd drar en koppling mellan gärningsmannen Adama Lanzas far Peter, och hävdar att denne har en koppling till LIBOR-bankskandalen (en liknande sak hävdades redan vid dödsskjutningen på Batman-filmsvisningen i Aurora, Colorado förra året). Och i båda fallen hävdas helt ogrundat att gärningsmannens far var tänkt att vittna inför Senaten.

Men de flesta trådar om Sandy Hook specifikt är nya, och det finns även en hemsida som vill "belysa vad som egentligen hände": http://www.sandyhookhoax.com/

Här är en YouTube-video, som hävdar att en av de flickor som "dödades" på Sandy Hook Elementary, i själva verket lever och fotats tillsammans med president Obama:Salon.com förklarar att den den 6-åriga flickan som i YouTube-klippet nämns, heter Emilie Parker, hon sköts med flera skott och blev dödad. Flickan i Obamas knä, är Emilies syster som bär samma klänning som Emilie bar på ett offentliggjort fotografi. Teorin om att det är samma flicka och en konspiration - och Sandy-Hook-konspirationen i dess helhet, bygger likt så många andra teorier, på en rad frågeställningar: Varför log pappan innan presskonferens? Vems var bilen? Varför sprang killen? Frågor som i verkligheten har simpla svar, men där konspirationssökarna alltid ser de mest långsökta svaren.

Trådarna i Sandy-Hook-konspirationsteorierna kommer med all sannolikhet att växa online, och det är förstås av största vikt att ta dessa teorier på allvar. Salon.com förklarar dock de olika trådarna dock ser samma lömska motiv bakom de konspirationer de upptäcker:

Most of the theories are really pieces of a larger meta-theory: that the Sandy Hook shooting was a hoax, perhaps by the Obama administration, designed to stir demand for gun control.


Två saker är i detta sammanhang av största vikt att göra och uppmärksamma. Dels att ta avstånd från och avslöja konspirationsteorier som dessa. Jag själv studerade en mängd konspirationsteorier för några år sedan - och i synnerhet 9/11-Truther-rörelsen, som hävdade att 9/11-attacken var ett jobb iscensatt av Bush-regeringen. Sedan dess har många fler konspirationsteorier uppstått, och detta är den senaste. Vad som är mest överraskande med dessa teorier är inte att de uppkommer (sådana uppkommer alltid i diverse obskyra sammanhang), eller att teoriernas argument är särskilt starka (det är de inte, och för att tro på dem måste man i princip exkludera all annan kunskap och låta sig slukas och buras in bakom de tankeramar konspirationsteoretikerna själva bygger upp för att förklara "verkligheten"). Vad som är överraskande är snarare med vilken explosionskraft teorier som dessa sprids - något Internet onekligen bidragit i enorm utsträckning till. Teorierna får sedan fäste bland människor som själva inte har någon naturlig eller egen koppling till te x hur amerikansk politik faktiskt fungerar, Bush-regeringen, eller något annat - och i dessas ögon kan därför teorier som Alex Jones och dennes kollegor lanserar, framstå troliga. Och ofta är dessa människor i grunden också historielöst skeptiska mot den rådande samhällsordningen, varför konspirationsförklaringar ter sig lockande för att förklara "vad som är fel med världen".

Därtill behöver man också förstå att den konservativa rörelsens principer är en helt annan sak än dessa teorier, även om dessa konspirationsteoretiker - i synnerhet i detta senaste fall med Sandy-Hook-teorier - kan tyckas stå på samma politiska sida. Ingen konservativ (inklusive jag själv) anser att Obamas fokus på vapenkontroll är bra. Jag anser snarare att Obama, likt nästan alla andra, fokuserar på fel faktorer: Den debatt som efter Sandy-Hook i första hand borde föras i USA har att göra med mobbing och mentalvård, inte med vare sig vapen- Hollywood- eller spelvåldsbegränsningar. Obamas politiska hantering av detta anser jag därför vara felaktig. Men det innebär inte att det rör sig om en konspiration; det enda som hänt är att en klassisk amerikansk politiker, agerar på klassikt liberalt vis och anser att händelser som Sandy Hook bekräftar att hans egen ideologiska position (om vapenbegränsning, ett nytt förbud mot semiautomatiska vapen, och en levande liberal tolkning av det andra konstitutionstillägget) är rätt väg att gå.

Många konservativa gör dessa väldigt viktiga distinktioner - och har alltid gjort dessa. Något som dock sällan förklaras i svensk media, av svenska USA-rapportörer, som snarare på ett lågt och förenklat sätt oftast avfärdar hela den konservativa rörelsen som konspiratorisk. Så skedde i beskrivningarna av te-party-rörelsen för tre-fyra år sedan, och så skedde också under min favoritpresident George W. Bushs presidentskap. Det återstår att se om det kommer att ske igen, och om konservativa pro-second-amendment-anhängare per automatik kommer att klumpas ihop med dessa konspirationsfanatiker för att på så sätt försöka av-legitimera den amerikanska konservatism de flesta svenska journalister vare sig förstår och än mindre tror på.

Källor: CS Monitor, Live Science, Salon.com, Salon.com, Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Om konspirationer:

Konspirationsteorier: Varför de är populära 20120331

Bush och 9/11 i en värld av konspirationer 20081219

Om vapendebatten:

NRA har stort inflytande också över demokraterna 20130117

Inga kommentarer: