lördag 26 januari 2013

Republikaner öppna för att ändra elektorsfördelningen

Om elektorsrösterna i presidentvalet delats ut per valdistrikt snarare en ett delstatligt winner-takes-all-system, så skulle Mitt Romney ha vunnit presidentvalet. Somliga republikanska delstater överväger nu att låta utdela sina elektorsröster genom just valdistrikten snarare än delstaterna som dess helhet. Det skulle kunna få politiska konsekvenser, men alla är inte för saken. Här rapporterar NBC om ämnet:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySjälv motsätter jag mig förslaget av samma orsak jag motsätter mig ett totalt avskaffande av elektorssystemet till förmån för ett allmän nationellt majoritetsval va president, eftersom båda förslagen i grunden skulle urholka delstaternas ställning gentemot den federala regeringen. Ett amerikanskt presidentval handlar om delstaternas val av en gemensam president, inte om en allmän amerikansk presidentvalsomröstning. Och sådana här förslag framstår i princip bara kortsiktiga och populistiska. Och att tunga republikaner tar avstånd från förslaget redan i tidigt skede anser jag vara mycket välkommet.

Se även tidigare inlägg:

Bobby Jindal talar om GOP:s framtid på RNC:s vinterkonferens 20130126

Al Gore vill avskaffa elektorssystemet 20120831

Inga kommentarer: