söndag 18 januari 2015

En jihadistisk begrepps-definition

Termerna för att beskriva våldsamma jihadister varierar. Radikala islamister, islamister, islamo-fascister, etc. Begreppen har varit många. Här diskuterar Dr Qanta Ahmed saken, som anser att ordet "islamist" är bra:Kommentar:

Själv har jag passivt funderat på denna sak länge (pg a den noterade begreppsförvirringen) och anser att man behöver använda två begrepp:

Dels begreppet militant islam - som är en utmärkt beskrivning av våldsamma jihadister, som te x terroristerna i Paris eller ISIS, Al Qaida och Boko Haram och andra som använder våld för att sprida sina idéer och få sin vilja igenom. Med det begreppet visar man att terrorn ifråga faktiskt är grundad på islamisk teologi (vilket den är) - men med prefixet "militant" visar man okså att det stora problemet ligger i de militanta aktiviteterna, inte i att de har vissa teoretiska föreställningar. Således särskiljer man med begreppet tydligt våldsverkarna från de andra. Vilket man behöver göra.

Men därtill bör man också använda begerppet radikal islam för att beskriva islamiska läror som inte nödvändigtvis är våldsamma men heller inte är förenliga med västerländska demokrati- och frihetsideal. Hit kan räknas den teoretiska tron på en islamisk stat, förespråkande av sharia-straff som stening och piskrapp. Och påtvingande föreskrivna könsroller. De som tror på detta måste inte vara terrorister, men deras tro kan på goda grunder likväl beskrivas som radikal i förhållande till Västvärlden.

Med de två begreppen har man de nödvändiga distinktioner för att särskilja vanliga freds- och demokrati-bejakande muslimer som lever i- och på allvar vill integreras med västvärldens demokrati- och frihetsideal, gentemot mot de militanta och radikala muslimer som inte vill det.

Se även tidigare inlägg:

Podd 64: Per Gudmundson om Terrordåden i Paris 20150117

Inga kommentarer: