lördag 31 januari 2015

Jeb Bushs ungdomsår - från fester till fokus

Under valkampanjen år 2000 och även när George W. Bush var president, så pratades det väldigt ofta om två, tre saker bland spekulativa skribenter med liberal vänsterläggning; Bushs våldsamt festande ungdoms- och tidiga vuxenår; hans faderskomplex, samt det faktum att det var lillebrodern Jeb som var den skötsamma och mest lovande av George Herbert Walkers och Barbara Bushs söner.

De spekulationerna var felaktiga - vilket i princp all information tyder på. Men framfördes likväl bestämt av författare i USA, journalister i Sverige och den vänsterliberale regissören Oliver Stone.

Men låt oss här uppehålla oss vid Jeb Bush. Nu, med en Jeb-Bush-kandidatur på väg är givetvis storebroderns "missöden" glömda, och man har nu istället börjat gräva i lillebrodern, och grävt fram saker man aldrig sa ett knyst om när det var storebrodern som stod i fokus; att Jeb Bush var en ganska usel student vid Phillips Academy, i Andover, där både far och storebror tagit sina examen. Inte heller att Jeb Bush rökte marijuana, mobbade yngre studenter och var helt apolitisk under sina tidiga skolår.

Boston Globe har här en mycket läsvärd artikel om Jeb Bushs ungdomsår, som inleds med en kort sammanfattning av hans livshistoria: John Ellis Bush, som alltså är det namn han gavs i samband med sitt dop, är hans fulla namn. Men hans tilltalsnamn är som bekant "Jeb". Han föddes i Midland, Texas (och det kan noteras att George W. Bush, som är den mest Texas-identiska Bush-personen av dem alla, är den enda av barnen som -inte- är född i Texas).

Där bodde han 6 år i Midland följt av 7 år i Houston, innan han som 14-åring följde i faderns och storebroderns fotspår i Phillips Academy, i Andover, Massachussetts. Där var han dock långtifrån någon perfekt mönsterelev.

Hans gamle rumskamrat Phil Sylvester konstaterar i artikeln, att medan andra elever diskuterade politik, och i synnerhet Vietnam, så var Bush helt ointresserad.

En annan person var Bushs marijuna-kompis, de rökte på tillsammans, men ängnade sig ibland även åt att mobba yngre elever, något Bush kunde göra eftersom han var storväxt.

Bushs betyg var därtill så dåliga att han höll på att bli avstängd. Jeb Bush, som också själv låtit sig intervjuas i anslutning till artikeln, reflekterar och erkänner en del av det Boston Globe dragit fram:

“I drank alcohol and I smoked marijuana when I was at Andover. It was pretty common.”


Däremot minns han inte att han mobbat någon och förvånas över om någon skulle ha uppfattat honom som en mobbare:

I don’t believe that is true,” sa han som kommentar till påståendet från skolkamraten om att denne och Bush tillsammans mobbat en yngre kille. “It was 44 years ago and it is not possible for me to remember.”


George W. Bush hade en gång ett känt uttryck för att beskriva sina egna år som ung och oansvarig, Jeb Bush har även han en fras för att beskriva sina tidiga skolår, som en gång citerades av Miami Herald:

“I was a cynical little turd at a cynical school.”


Något han utvecklade i en liten längre förklaring:

“It was a difficult time for me. I was 14 when I left Houston to go to Andover and it was a very cynical time. The school for all sorts of reasons in the early 70s was cynical, not the same way it is now. It was a very Darwinian place.”


Men Bush deltog inte alla rebelliska aktiviteter. När campuset 1969 kom att präglas av stora demonstrationer mot skolledningen, mot Nixon och för rätten att ha långt hår, röka cigarrer och marijuana (och de ville även ha frihet att träffa flickorna i skolan bredvid), så ville Bush inte ha något med de demonstrationerna att göra. Han kom från en politisk familj, där hans far var en del av det politiska etablissemanget. Bush hade dessutom fullt upp med att försöka klara skolan - vilket var svårt.

Hösten 1970 ville han komma bort från Campus, och gick en kurs som hette "Man and Society", där man i slutet av kursen fick åka iväg på en studieresa antingen till södra Boston eller till mellersta Mexiko. Bush valde det sistnämnda och det skulle förändra hans tillvaro och liv.

Studenterna skulle komma i kontakt med olika delar av den mexikanska kulturen och det mexikanska samhällslivet. Bland annat hjälpte de till att bygga en skola, och en bonde i närheten brast ut i tårar i tacksamhet för vad de amerikanska skolungdomarna kommit för att hjälpa till med, en händelse som berörde Bush.

Störst intryck gjorde dock en flicka vid namn Columba Gallo. Och intervjuer brukar Bush säga:

“I literally fell in love with my now-wife of 44 years that Sunday afternoon in that plaza of Leon,”


Hon var den första och enda flicka han date:at och när han återvände till Andover höll de brevkontakt.

Sitt sista år på Andover ängnade han i stor utsträckning åt sport, där han blivit ledare för tennislaget. Men sport skulle hamna i bakgrunden av politiken, där protesterna mot Vietnam-kriget fortsatte och studenter tog bussen in till Boston eller till Washington D.C för att delta i demonstrationer och lyssna på en ung veteran vid namn John Kerry som ledde Vietnam Veterans Against the War.

Bush fortsatte dock att hålla sig så långt borta han kunde från politiken och bråken. Och inte ens det faktum att han faktiskt kunde bli tvångsinkallad var något han funderade över. Han började studera mer seriöst och prata i telefon med Columba. Och en klasskompis beskriver Bush före och efter Mexiko-resan:

Before the Mexican trip, Bush “was more casual, more of a party guy,”


“He seemed pretty transformed by the Mexico experience. He was more serious.”


Bush skärpte sig således det sista skolåret, och i efterhand härleder han det helt till mötet med Columba:

“I was struck by lightning by my now-wife. I got smarter,”


Möjligheterna att undvika Vietnamkriget blev dock mindre. Nixon hade nämligen skrivit under en lag som gjorde det svårare för studenter att slippa kriget. Och den 16 juli 1971 skickade Bush själv in sin värnpliktsansökan. Han var dock tämligen likgiltig också inför kriget. Och trots sin krigsförespråkande far beskrev han sig själv som att han förmodligen var mer emot - precis som hans kompisar var.

Utifrån hans ansökan bedömdes han att faktiskt skickas till Vietnam om kriget fortsatte i samma takt. Det gjorde det emellertid inte - kriget började trappas ner (vilket somliga menar beror på de andra i Bushs generation som protesterade mot kriget). Jeb Bush slapp således all form av krigstjänstgöring, och saknar militär erfarenhet, till skillnad från storebrodern George W. Bush som tjänstgjorde som pilot i nationalgardet mellan 1968 och 1974.

När Boston Globe frågar hur väljarna ska kunna ha förtroende för en möjlig Commander in Chief som själv var helt likgiltig inför sin egen generations stora krig, konstaterar Bush:

“I was 18. I’m 61 years old now.”


Jeb Bush följde således inte i sin far och sin storebrors mindre, men likväl militära fotspår - inte heller läste han på Yale som de båda gjort - han valde istället University of Texas i Austin, för att där kunna ägna sig åt sitt relativt nya intresse: Latinamerikanska studier.

Efter 2,5 år tog han examen och gifte sig med Columba. Ett nytt livskapitel började, men 2012 återvände han till Andover för att hålla ett tal, och konstaterade där att det trots allt var där på skolan han fick fokus i livet:

“I learned how to think.”


Källor: Boston Globe

Se även tidigare inlägg:

Jeb Bush talar vid NADA-konferens i San Francisco 20150124

Inga kommentarer: