söndag 18 januari 2015

Snowden: NSA förbereder USA för Cyberkrig

Det har länge varit relativt tyst ifråga om Edward Snowden. NSA-visslaren gav emellertid en intervju där han berättade han att nu trivdes i Ryssland och där levde en lugn tillvaro - en mycket lugn sådan, han drack aldrig vodka och har aldrig varit full i hela sitt liv, något den nya tillvaron i Ryssland inte förändrat.

Men nu har ett team på nio journalister fått publicera ytterligare Snowden-dokument som presenteras i Der Spiegel. Dokument som visar att NSA förbereder USA för framtida cyberkrig, och att man anser sig vara så långt framför alla andra konkurrenter att man skrattar åt saken.

Under 1900-talet utvecklade forskare ABC-vapnen: Atomvapen, biologiska vapen och kemisk vapen. Under 1900-talet utvecklades också sakta regeler och konventioner kring bruket av dessa. Några sådana regler finns inte kring cyberkrigföring där NSA satsat stort på att vinna den internationella kapprustningen genom ett projekt kallat Politerain - dit skickliga hackare värvas för att utveckla förmågan att vinna ett krig på/om Internet; ta över nätverk, stänga ner samhällsfunktioner i andra länder etc.

USA:s militära grenar har också de egna cyberkrigförings-team, men det är NSA som ligger längst fram. Övervakning är bara en del i verksamheten, den andra är att kunna bedriva cyberkrig. En NSA-presentation journalisterna fått del av konstaterar:

"the next major conflict will start in cyberspace."


Artikeln beskriver också exempel på attacker där NSA eller dess allierade (Five Eyes Alliance: Australien, Kanada, Nya Zealand, Storbritannien och USA) legat bakom:

In recent years, malware has emerged that experts have attributed to the NSA and its Five Eyes alliance based on a number of indicators. They include programs like Stuxnet, used to attack the Iranian nuclear program. Or Regin, a powerful spyware trojan that created a furor in Germany after it infected the USB stick of a high-ranking staffer to Chancellor Angela Merkel. Agents also used Regin in attacks against the European Commission, the EU's executive, and Belgian telecoms company Belgacom in 2011.


Man har också använt sig av andra länders attacker mot dem själva för att lära sig mer om metdoerna. Ett exempel är den kinesiska hackerattacken mot USA 2009 där NSA inte bara lyckades spåra attacken utan även smita in bakvägen och vinna information från Kina inklusive kunna titta över axeln på Kinas spioner på FN. Således kan man alltså få information genom att spionera på andra som själva spionerar på parter där man själv inte spionerar. Termen för denna slags informationsinsamling är "Fourth Party Collection."

Genom denna slags insamling har man också lyckats avvärja många cyberattacker de senaste tio åren, de flesta från Ryssland eller Kina. Arbetet har inte varit lätt men man har lyckats knäcka källkoden till deras virusprogram, och spåra de ansvariga bakom attackerna, bland uppsatta inom Kinas befrielsearmé. Men attacker har utförts även av Iran och en attack härrörde även från personer i Frankrike.

Man kan också spåra och blockera ip-adresser bakom den relativt enkla Low Orbit Ion Cannon (LOIC) som grupper som Anonymous använder sig av i sina överbelastningsattacker mot hemsidor.

Därtill har man också förmågan att på egen hand gå till attack. Att infiltrera datorer och även använda persondatorer som "sköldar" vid egna attacker, och mobiltelefoner går heller inte säkra. 1970 skrev den kanadensiske media-analytikern Marshall McLuhan:

"World War III is a guerrilla information war with no division between military and civilian participation."


Det är precis den verkligheten NSA förbereder USA inför. Admiral Michael Rogers leder NSA men leder också US Cyber Command och leder således en underrättelsetjänst med ytterst välutvecklad cyberkrigföringsförmåga.

Här intervjuas Edward Snowden för en vecka sedan på PBS Nova om cyberattack-förmågorna:Kommentar: Det är viktigt att diskutera internationella regler kring cyberkrigföring. Men att det är USA som leder denna kapprustning är något världen bör glädjas över. Precis som vi kan glädjas över att det är USA som har världens starkaste militär. Det vore ytterst oroväckande om Ryssland eller Kina skulle ha lett i denna kapprustning. Det måste hållas i åtanke vid diskussionerna om dessa saker.

Källor: Washington Post, Der Spiegel, The Verge

Se även tidigare inlägg:

NSA varnar för Kinas cyber-attack-kapacitet 20141121

NSA övervakade många icke-terrorister 20140707

Glenn Greenwald om Snowdens betydelse 20140624

--------------

Podd 34: Piratpartiet, Aktiv Demokrati och Internet i en politisk värld 20140311

Inga kommentarer: