onsdag 18 mars 2015

Carly Fiorina om Hillarys hyckleri

Hillary Clinton skrev inte under något separation agreement när hon lämnade Utrikesdepartementet - ett intygt regeringsanställda enligt många bedömare måste skriva under om där man försäkrar att man överlämnat alla icke-hemlig-klassificerade dokument som rör arbetet. Här förklarar först Ed Henry situationen på Fox News:Och här kommenterar Carly Fiorina Hillary Clintons hyckleri och sina egna 2016-ambitioner:Källa: RealClearPolitics

Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Clintons e-post, Iran-brevet, 2016 20150316

Inga kommentarer: