torsdag 5 mars 2015

NRA motsätter sig ammunitions-förbud

Obama-administrationen överväger ett exekutivt förbud mot en sorts ammunition som är mycket populär bland privata vapenägare. Chris Cox från NRA förklarar här på Fox News varför Obama-administrationens syn på saken är felaktig:Källa: Centre Daily Times

Se även tidigare inlägg:

Arkeologer hittar 132 år gammalt vapen i Nevada 20150119

Majoritet av amerikaner anser att vapen gör dem tryggare 20141108

Inga kommentarer: