söndag 30 augusti 2015

Dick och Liz Cheney om amerikansk exceptionalism och farligt Iran-avtal

Dick och dottern Liz Cheney har skrivit en bok tillsammans om vikten av amerikansk exceptionalism: "Exceptional: Why the World Needs a Powerful America".

I en artikel i Wall Street Journal med rubriken "Restoring American Exceptionalism" beskriver man också hur president Obama försvagat USA:s globala ledarroll, men hur denna kan återvinnas om det amerikanska folket agerar med vishet nästa år.

USA är, konstaterar de, en nation som försvarat säkerhet, trygghet och fred- inte bara för amerikaner, utan för en större del av mänskligheten under längre tid än någon annan aktör i världshistorien. Man skriver:

Since Franklin Roosevelt proclaimed us the “Arsenal of Democracy” in 1940, Republican and Democratic presidents alike have understood the indispensable nature of American power. Presidents from Truman to Nixon, from Kennedy to Reagan, knew that America’s strength had to be safeguarded, her supremacy maintained. In the 1940s American leadership was essential to victory in World War II, and the liberation of millions from the grip of fascism. In the Cold War American leadership guaranteed the survival of freedom, the liberation of Eastern Europe and the defeat of Soviet totalitarianism. In this century it will be essential for the defeat of militant Islam.


Tyvärr saknar enligt författarna dock president Obama denna insikt. Han har övergett Irak och glömt bort Afghanistan; skurit ner på militären och önskar halvera USA:s kärnvapenarsenal i ett naivt hopp om att det goda exemplet ska förmå världens skurkstater att göra likadant.

Därtill har Obama slutit- inte bara ett mycket dåligt, utan också ett mycket farligt avtal med Iran. Ett avtal som låter Iran fortsätta anrika uran och gör att de i framtiden med stor sannolikhet kommer att skaffa kärnvapen. Och Dick- och Liz Cheney är hårdare än Benjamin Netanyahu; Iran-avtalet är att likna vid München-avtalet innan andra världskriget och kommer att leda till det första atombombsbruken i krig sedan Hiroshima och Nagasaki. Avtalet är slutet utifrån Obamas känsla av underläge och desperation. Så bör det inte vara, vilket Kongressen måste markera:

The U.S. Congress should reject this deal and reimpose the sanctions that brought Iran to the table in the first place. It is possible to prevent Iran from attaining a nuclear weapon, but only if the U.S. negotiates from a position of strength, refuses to concede fundamental points and recognizes that the use of military force will be required if diplomacy fails to convince Iran to abandon its quest for nuclear weapons.


Man konstaterar också att USA måste börja tro på sig själva igen, låta barn lära sig amerikansk historia och i längden göra rätt i det viktiga val Ronald Reagan en gång manade nationen att göra, när han sa:

“It is up to us in our time,” he said, “to choose, and choose wisely, between the hard but necessary task of preserving peace and freedom, and the temptation to ignore our duty and blindly hope for the best while the enemies of freedom grow stronger day by day.”


Ett val USA måste ta ställning till också i vår tid.

UPPDATERING: 2015-08-31:

Här diskuteras Cheneys kritik av KT McFarland på Fox News:Och här intervjuas Dick och Liz Cheney av Sean Hannity:Källor: Wall Street Journal, CNN

Se även tidigare inlägg:

Podd 75: Västvärlden - En Civilisation Värd att Försvaras 20150330

----------

International Court of Justice-domare: Cheney borde åtalas 20150708

Cheney: Obama den sämsta presidenten under min livstid 20150319

Inga kommentarer: