fredag 21 augusti 2015

Israel är en del av väst

Jag skriver på opinionssajten Det Goda Samhället i artikeln "Israel är en del av Väst" om judarnas djupa band till europeisk historia och varför Israel utgör den västerländska civilisationens frontlinje i kampen mot militant islam:

Häromdagen framkom att den judiske artisten Matisyahu portas från den spanska reggae-festivalen Rototom Sunsplash efter att ha vägrat skriva på ett erkännande av en palestinsk stat, ett krav den anti-israeliska BDS-rörelsen lyckats få in på festivalen. Detta är bara ett av flera exempel på hur en antisionistisk rörelse försöker isolera Israel från övriga västvärlden. BDS står för ”boycott”, ”divestment” och ”sanctions”.

Den europeiska civilisationen är byggd dels på arvet efter antiken, Grekland och Rom, och dels på den judisk-kristna traditionen.


Läs hela artikeln här.

Se även tidigare inlägg:

Demokraternas stöd till Israel minskar kraftigt 20150722

Inga kommentarer: