onsdag 19 augusti 2015

Iran-avtalet blir svårt för Kongressen att stoppa

Två tunga demokrater har nu motsatt sig avtalet med Iran - senator Chuck Schumer från New York och senator Robert Menendez från New Jersey.

Kritiker av avtalet, som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, och många andra, hoppas att avtalet ska kunna stoppas av den amerikanska Kongressen.

Ledda av republikanerna kommer de att försöka. Schumers och Menendez' stöd är väsentligt. Men faktum är att det ska mycket mer till än så för att realiseras.

Majoriteten av republikaner motsätter sig avtalet, men majoriteten av demokrater är för.

New York Times skriver här om saken, och förklarar att republikanerna, som leder Kongressens båda kamrar, troligtvis kommer att kunna få igenom en resolution som säger nej till avtalet (man måste dock få 60 röster för att köra över demokratiska filibusters).

När det så småningom troligtvis sker så kommer emellertid president Obama att lägga in sitt Veto, och när det görs blir det mycket svårare. För att Kongressen ska kunna köra över presidentens Veto krävs nämligen två tredjedelars majoritet i både Senaten och Representanthuset.

Det innebär att man behöver ett brett demokratiskt stöd. Och det stödet finns, såvida ingenting förändras drastiskt, inte. Schumer och Menendez kommer inte att räcka till.

I en amerikansk politisk process där stora frågor nästan alltid skiljer de olika partierna från varandra, är det nästan otänkbart att tänka sig att en så stor del av demokraterna skulle bryta med sin egen president - och även Senatens republikanske majoritetsledare Mitch McConnell har konstaterat att man inte kommer att kunna vinna slaget i längden, eftersom det helt enkelt inte kommer att gå att köra över Obamas veto i frågan.

Utsikterna för att i praktiken faktiskt stoppa avtalet ter sig därför väldigt små. Däremot skulle en ny president med stöd av en starkare republikansk Kongress kunna förändra saken på riktigt. Och de republikanska kandidaterna tar varje tillfälle i akt att betona det dåliga i avtalet.

Mike Huckabee är för närvarande i Israel där han pratar om saken. Och oavsett avtalets vara eller icke-vara på den internationella scenen, så kommer det att vara en viktig del i den amerikanska presidentvalskampanjen.

Källor: New York Times, Politico

Se även tidigare inlägg:

Chuck Schumer säger nej till Iran-avtalet 20150809

Inga kommentarer: