fredag 28 augusti 2015

George W. Bush besöker New Orleans på 10-årsdagen av Katrina

Det är nu 10 år sedan orkanen Katrina slog till mot södern, och staden New Orleans i synnerhet. George W. Bush som då var president besökte idag New Orleans och talade på Warren Easton Charter High School. Här Fox News om saken:Här hela Bushs tal:Och här en artikel i Fox News om Bushs tydligt hållna löfte att inte överge New Orleans och se till att staden blev återuppbyggd igen - ett kapitel som nästan alltid överskuggas av den kritik han fick från demokraterna dagarna efter katastrofen.

Källor: Herald Whig, Fox News, Nola

Se även tidigare inlägg:

MtP: Obama om Katrina och oljespillet 20100830

Obama talar i New Orleans 5 år efter Katrina 20100830

Inga kommentarer: