söndag 2 oktober 2011

Minnesgudstjänst efter Troy Davis

Troy Davis som för några dagar sedan avrättades för polismord i Georgia, men som många tror var oskyldig eller i alla fall att osäkerheten kring omständigheterna var alldeles för stor för att han borde ha avrättats, hedrades igår i en minnesstund.

Här rapporterar MSNBC om begravningen:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDet är som utomstående inte helt enkelt att bedöma huruvida Davis var skyldig eller ej. Däremot går det att dra slutsatsen att det amerikanska rättssystemet är ett trögt sådant, och inte har de spärrar som borde behöva finnas - i synnerhet när straff som dödsstraff utdöms.

Ett straff - i synnerhet ifråga om grövre brott där andra människor kommit till skada - bör utdömas i ett tydligt straffande syfte. Straffet syftar delvis till att på reglerad väg utdöma människans uråldriga behov av blodshämnd. Något som fortfarande praktiseras i stambaserade/regeringsfrånvarande kulturer men som vi i väst tagit avstånd ifrån. Sveriges rättssystem där även grova brott kan få på sin höjd några års fängelse är naturligtvis ett hån mot offren ifråga.

Men hämndlystnad i sig är inget hedervärt och på ett personligt plan en destruktiv kraft. Och i många amerikanska rättsfall tenderar familjerna till de anhöriga även i årtionden i efterhand att vara just hämndlystna. Där fyller staten syftet att utdöma ett relativt proportionerligt straff - ett måhända hårt sådant, men inte ett orättvist eller av hämndmotiv förblindat eller oproportionerligt sådant - så som fallet lätt skulle kunna bli vid blodshämndsaktioner. Och i det avseendet framstår det i alla fall ibland som om att det amerikanska rättssystemet överlag tar offrens känslor i akt på ett många gånger överdrivet sätt.

Bör USA då avskaffa dödsstraffet?

Beslutet bör vara delstatligt. Men en (ny) nationell debatt om ämnet skulle inte skada. Här skiljer sig också USA:s katoliker tydligt från många protestanter där katolikerna motsätter sig dödsstraffet medan evangelikala från södern är förespråkare. En utgångspunkt i diskussionen skulle kunna vara synen på förlåtelse - ett ämne fader Jason Worthley passande nyligen här talar om:Se även tidigare inlägg:

Rachel Maddow om USA:s bristande rättssystem 20110929

Debatt om Troy Davis och dödsstraffet 20110922

Troy Davis avrättad 20110922

Dömdsdömd fånge får avslag i benådningsansökan 20110921

Inga kommentarer: