torsdag 10 januari 2013

Obama ger Bush och sig själv livstids Secret Service

Bill Clinton var ursprungligen den siste president att ha Secret Service-beskydd på livstid. Nu har dock Obama förlängt skyddet såväl för president George W. Bush, som honom själv - samt deras respektive, vilka således nu också de kommer att ha Secret Service-beskydd resten av sina liv.

Under mitten av 1990-talet beslöts att framtida presidenter bara skulle ha beskydd tio år efter sin avgång och Bill Clinton skulle således bli den siste president med livstidsbeskydd. Man menade då att detta skulle spara miljontals dollar för den federala regeringen, och att ex-presidenter kunde anlita privata livvakter, så som Richard Nixon gjort när han 1985 beslöt att avsäga sig Secret Service-beskydd

Terrorattacken den 11 september 2001 ändrade dock hotbilden, och det förlängda skyddet som Obama idag signerade, är ett resultat av en lagförändring föreslagen av den republikanske kongressmannen Trey Gowdy från South Carolina.

Secret Service började skydda USA:s presidenter 1901, efter mordet på president William McKinley.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

MtP: Secret Service, skandaler och kampanjerna 20120422

Inga kommentarer: