tisdag 10 februari 2015

VOX Medias Obama-intervju

President Obama intervjuades igår länge, djupt och ingående av Ezra Klein och Matthew Yglesias för Vox Media. En lång intervju, men som kritiker också menar var en väldigt slätstruken sådan och ett sätt för Obama att kunna pusha fram sitt eget budskap relativt oemotsagd.

Här kan hela intervjun läsas, och här nedan kan den ses:

Här skriver Christian Science Monitor om kritiken mot intervjun, men också hur intervjun i sig, i kombination med en rad andra liknande intervjuer Vita Huset låtit göra på mer okonventionella sätt, visar att Vita Huset försöker sig på en bredare strategi för att nå ut med sina budskap till så många som möjligt.

Och här också en artikel i Politico Magazine om intervjun och meningslösheten med sådana intervjuer.

Se även tidigare inlägg:

Obama intervjuas på NBC:s Today Show 20150203

Inga kommentarer: