torsdag 18 februari 2016

Frisläppt GITMO-fånge tar ledarroll inom Al Qaida

Ibrahim al Qosi, som släpptes från Guantanamo 2012 mot löfte att leva ett fredligt liv i Sudan, har nu intagit en ledarposition inom Al Qaida. Här Fox News om saken:

(Klicka här om inbäddning inte fungerar)Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Vita Huset fortsätter planera stängning av Guantanamo-basen 20150727

Inga kommentarer: