fredag 5 augusti 2016

Clint Eastwood gillar att Donald Trump utmanar "pussy generation"

Clint Eastwood har intervjuats inför september-numret av Esquire Magazine (av sonen Scott Eastwood) och förklarade där att Trump var bra eftersom denne utmanade "the pussy generation", generationen som tar anstöt av allt och vill censurera allt så att man inte får säga någonting. Clint Eastwood säger om Trump:

... he's onto something, because secretly everybody's getting tired of political correctness, kissing up. That's the kiss-ass generation we're in right now. We're really in a pussy generation. Everybody's walking on eggshells. We see people accusing people of being racist and all kinds of stuff. When I grew up, those things weren't called racist. And then when I did Gran Torino, even my associate said, "This is a really good script, but it's politically incorrect." And I said, "Good. Let me read it tonight." The next morning, I came in and I threw it on his desk and I said, "We're starting this immediately."


Han förklarade att han inte endorsade någon, och att Trump - likt alla andra - sa dumma saker. Men att man inte borde bli hispig så fort Trump yttrar sig. Och gillade att han sa saker som de var.

Källa: Esquire

Se även tidigare inlägg:

Clint Eastwood i ny Obama-kritisk ad 20121024

Inga kommentarer: