söndag 28 augusti 2016

USA och Indien i ny militärallians

I slutet av augusti kommer USA att skriva ett säkerhetsavtal med Indien The Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), som kommer att stärka båda nationer position i förhållande till reigionala rivaler som Kina och Pakistan.

Avtalet ger båda länder möjligheter att använda varandras respektive militärbaser om så skulle bli nödvändigt. I upptrappningen gentemot Kina, som Obama-administrationen satsar på, är detta mycket värdefullt. USA planerar nämligen att placera 60% av sin ytliga flotta i indiska oceanen.

Genom att få del av befintliga indiska militärbaser behöver man inte bygga sådana från grunden så som fallet var i Afghanistan.

För Indien ger avtalet premiärminister Modi möjlighet att föra Indien bort från den gamla alliansen med Ryssland från Sovjettiden, till närmare band med USA, Japan och Australien - i synnerhet gentemot Kina mot vilka Indien haft en del territoriella dispyter.

LEMOA-avtalet ses också som ett steg för Indien att så småningom kunna få köpa modern amerikansk militärteknologi nödvändig för att kunna stå upp emot ett allt starkare och mer aggressivt Kina.

Källa: Forbes

Se även tidigare inlägg:

Indiens premiärminister Narendra Modis tal inför Kongressen 20160609

Inga kommentarer: