måndag 8 augusti 2016

Trump satsar på 15 % platt skatt för företag

Donald Trump höll tal om sin ekonomiska politik i Detroit, Michigan. Nedan är en punktlista där de viktigaste skattereformerna presenteras.
Inga kommentarer: