måndag 15 augusti 2016

Eric Holder: Kongressen måste leda fängelsereform för kortare straff

Tidigare Justitieminister Eric Holder skrev häromdagen i New York Times om hur USA kan få färre brott genom mjukare straff.

Holder inleder med att berätta om en man från Bronx började sälja droger tillsammans med sina vänner för att få ihop lite extra pengar. De var inte våldsamma och inte inne i den tunga kriminaliteten. De ville bara ha extra pengar.

Mannen är idag 46 år och har suttit 16 år i fängelse. Han är dömd till livstid utan möjlighet till benådning, trots att det är det enda brott han dömts för.

Även domaren som dömde honom har vädjat om benådning och sagt att han inte skulle ha dömt en förstagångsförbrytare till livstid om lagen inte krävt det.

Eric Holder konstaterar att det finns tusentals sådana i amerikanska fängelser. Människor dömda till oproportionerligt hårda straff.

Dessa kostar stora summor pengar och den mänskliga tragedin för individ och medsamhälle går inte att beräkna.

Det fins idag bipartisanskt stöd för att förändra USA:s droglagar, skriver Holder. Men det behövs handling i Kongressen.

I februari 2015 fick president Obama ett sådant arbete att börja. Men det har nu stannat av pg a somliga republikanska kongressmän som använder en retorik från det förflutna. Te x senator Tom Cotton från Arkansas som sagt: “we have an under-incarceration problem.”

Men även Donald Trump spär på en rädsla av retorik för brott, trots att statistik visar att brotten minskar, som gör arbetet svårare.

USA utgör ca 5% av världens befolkning men har 22% av världens fängelsekunder. Mellan 1970 och 2005 hade USA:s fängslade sjudubblats, från 300 000 till 2,2 miljoner.

2010 kostade det 80 miljarder dollar per år att hålla dessa inlåsta.

Statistik visar också att svarta döms till 20% hårdare fängelsestraff än vita förövare.

Allt detta måste förändras. Till att börja med måste de obligatoriska minimistraffen, som te x livstid för förstagångsförbrytare avskaffas. Holder förklarar att han själv tog sådana initiativ när han var Justitieminister men att Kongressen måste fortsätta arbetet. Han manar slutligen:

The nation’s lawmakers must stiffen their spines, ignore divisive language and schedule votes in this congressional session on reform legislation. An opportunity like this comes once in a generation. We must not miss it.

The over-reliance on mandatory minimum sentences must come to an end.


Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Michael Douglas son - fri efter 7 års fängelse 20160815

Inga kommentarer: