måndag 29 augusti 2016

Hillary Clintons kritik mot Alt-Right-rörelsen

Den 25 augusti höll Hillary Clinton ett tal i Reno, Nevada om problematiken med den alternativa högern (alt-right) som skiljer sig från vanliga konservativa, men som Donald Trump ställt sig tillsammans med. Här talet, som kommer att väcka stor debatt:Källor: New York Times, CNN

Se även tidigare inlägg:

MtP: David Plouffe, Reince Preibus om Clinton vs Trump 20160829

Inga kommentarer: