torsdag 13 december 2012

Fackföreningarna har sig själva att skylla

USA Today har här en intressant artikel som förklarar hur de amerikanska fackföreningarna, som fått se sin makt minska kraftigt de senaste åren - har sig själva att skylla för detta. Och att de genom sina sätt att agera fått den amerikanska allmänheten emot sig.

Fackföreningar spelade onekligen en stor roll under 1900-talets början i kampen för drägliga löner, rättvisare arbetsvillkor och säkrare arbetsmiljöer (precis som fackföreningar över hela västvärlden gjorde). Idag är situationen dock helt annorlunda - och det gäller såväl privata som offentliga fackföreningar. Fackföreningarna inom bilindustrin i Detroit och desperat försökt hålla fast vid orealistiska förmåner som var möjliga på 1960-talet, vilket nu dock lett till den situation som gjorde att Chrysler och General Motors behövde en bailout från den amerikanska regeringen.

Den offentliga sektorns fackföreningar har å sin sida krävt otaliga förmåner på den skattebetalande allmänhetens bekostnad, i form av massiva ofinansierade pensioner såväl som hälsoförmåner.

Allmänheten har dock i allt större utsträckning vänt sig emot dessa saker. Något som nu senast visade sig genom Michigans Right-To-Work-lag, som innebär att arbetare kan ta anställning utan att vara fackansluten - vilket kommer att minska fackföreningarnas intäkter ytterligare.

Fackföreningarna har lovat att kämpa emot, men historien talar sitt tydliga språk, och långsiktigt är fackföreningarnas enda chans att förändra sig själva, och visa större förståelse för dem utanför deras egna fackkretsar.

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Slutet för Big Labor? 20121213

Inga kommentarer: