onsdag 26 december 2012

Jon Meacham om sin bok om Thomas Jefferson

I dagarna är Abraham Lincoln givetvis det stora samtalsämnet ifråga om USA:s historiska presidenter, i och med Steven Spielbergs uppkommande Lincoln-film, som enligt alla bedömare verkar fantastisk. Själv läser jag också för närvarande historikern Amanda Foremans fantastiskt välskrivna bok "A World on Fire" - om Storbritanniens förhållande till det tudelade USA under amerikanska inbördeskriget.

Men mitt stora intresse ifråga om amerikanska presidenter har aldrig legat hos Abraham Lincoln utan hos författningsfäderna, och i synnerhet Thomas Jefferson som jag är en stor anhängare av, och vars skrifter också väckte mitt ideologiska intresse för amerikansk politik när jag som tonåring snabbläste igenom en bok med en samling av 20 000 av Jeffersons brev.

I höst släppte även Jon Meacham sin nya bok "Thomas Jefferson: The Art of Power" - en bok jag själv inte läst, men som verkar ha blivit väldigt omtalad. Här intervjuas författaren av Chuck Todd på NBC News:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyUSA är ett land fascinerat av sina författningsfäder på ett helt annat sätt än vi i Sverige eller vi i Europa är fascinerade av våra gamla monarkier. Det förstås av den naturliga orsak att USA fortfarande ideologiskt är exakt samma republik som författningsfäderna för dryga 200 år sedan skapade, medan dagens Sverige förvisso har historiska anor men inte alls samma direkta kopplingar till låt säga Gustav Vasa.

Men medan i synnerhet USA:s konservativa älskar sina författningsfäder, så är progressiva amerikaner dock överlag oftast lika ointresserade av sina nationsgrundare, vars idéer de ofta betraktar som förlegade. Svensk-amerikanen Lennart Frantzell, som driver bloggen "Det progressiva USA" skriver här följande om USA:s enligt honom ohälsosamma intresse för sina författningsfäder:

Varje år, år ut och år in, så fullkomligt väller det fram böcker om männen som skapade USA:s författning. Ett visserligen historiskt viktigt dokument, men ett dokument som idag är allt mer otidsenligt. Dagens USA har trots allt rätt litet gemensamt med det sena 1700-talet.

...Nu får amerikanerna givetvis läsa vad dom vill, men problemet med det här navelskådandet är att det har blivit omöjligt att ens tänka på att reformera den idag alltmer otidsenliga amerikanska författningen och skriva en ny.


Vidare skriver han också:

Vad amerikanerna behöver läsa är inte mer böcker om sin egen historia utan böcker om världen utanför USA:s gränser och de problem som USA och världen brottas med idag.


Jag är av motsatt åsikt. Det finns onekligen mycket amerikaner skulle kunna lära av oss svenskar och européer - men ifråga om de riktigt viktiga historiska och ideologiska läxorna mänskligheten har att lära av världshistorien, så är det vi i Sverige och Europa som har att lära av USA, inte tvärtom. Och inte minst därför är författningsfäderna - och i synnerhet Thomas Jefferson - fantastiska - och problemet med världen är inte att amerikaner läser för många böcker om dem, utan att vi i Europa inte läser dem alls.

Se även tidigare inlägg:

Inför Steven Spielbergs Lincoln-film 20121225