onsdag 9 januari 2013

Tarantino försvarar Hollywood, skyller på liberala vapenlagar

Kultregissören Quentin Tarantino har också han kommenterat den pågående vapendebatten - en debatt som denna gång också spillt över till att handla om film- datavåldsförhärligande.

Tarantino, i likhet med Arnold Schwarzenegger, förklarar dock också han att skolmassakern i Connecticut inte hade med film att göra:

"I'm really annoyed. I think it's disrespectful... to the memory... of the people who died to talk about movies. Obviously, the issue is gun control and mental health."


Tarantino är en superregissör och hans filmer är nästan alltid helt fantastiska. Men det börjar likväl bli lite tröttsamt att se hur enkelt såväl konservativa som liberala svarar på detta: de försvara sig själva och kritiserar någon annan. Hollywood-liberaler menar uteslutande att skolmassakern beror på dålig mentalvård och alltför fria vapenlagar. NRA och USA:s vapenanhängare anser att det beror på dålig mentalvård och alltför många våldsförhärligande filmer, spel och musik.

De har förstår hälften rätt och hälften fel. Våldet ifråga beror inte på Hollywood - ej heller på USA:s vapenlagar. Däremot utgör mentalvård en viktig faktor, och frågan om mobbing och social stigmatisering är också en viktig sak att diskutera.

Hittills har USA dock misslyckats med att driva denna debatt i rätt riktning, och istället fokuserat på fel saker. Något Obama-administrationen med Joe Biden i spetsen tyvärr inte verkar ha för avsikt att förändra - och prioriteringen tycks vara tuffare vapenlagar enligt klassik liberal politisk modell, samt möjligtvis ett slag mot underhållningsindustrin.

Källa: DN, Starpulse.com

Se även tidigare inlägg:

Piers Morgan vs Alex Jones om vapen och deportering 20130108

------------

Schwarzenegger: Ingen koppling mellan filmvåld och skolskjutningar 20130107

Inga kommentarer: