måndag 28 april 2014

Färre fäder - ett växande amerikanskt problem

Jim Daly från Focus on the Family intervjuas här på Fox News om det faktum - och problemet med - att alltfler amerikaner växer upp utan fäder, och vilka konsekvenser detta får:Faderslösheten är ett problem även president Obama talat ganska ofta om, och i synnerhet i förhållande till svarta där han uppmanat svarta män att ta större ansvar. Och i det avseendet är Obama självklart ett otroligt bra föredöme - och ett exempel på att det går att lyckas även om man växt upp med avsaknaden av en tydlig fadersgestalt.

Se även tidigare inlägg:

James Hetfield om frånvarande fadersgestalt 20110330

Inga kommentarer: