måndag 28 april 2014

USA: Sverige bör gå med i NATO - annars inget amerikanskt skydd

Under kalla kriget hade USA en då hemlig policy att bistå Sverige vid en rysk attack. Det gäller emellertid inte längre, något ambassadör Mark Brzezinski pålyste till de samtliga åtta riksdagspartierna för en månad sedan, rapporterar SVD.

Det är artikel 5 i NATO:s stadga som fastslår försvarsprincipen om "en för alla - alla för en". För att täckas av detta måste Sverige dock gå med i NATO:

– Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken garan- teras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer, sade USA:s ambassadör Mark Brzezinski enligt dokumentet.


UKraina hade närmare band till NATO än vad Sverige har, konstaterade han också och att Sverige är ett partnerland till NATO gneom att Sverige är med i Partnerskap för fred, kanske i teorin kan utgöra en avskräcknigseffekt men garanterar inget skydd mot Ryssland, förklarade ambassadören. NATO fungerar som ett försäkringsbolag, för att få hjälp måste försäkringen tecknas på förhand.

Försvarsberedningen har pg a krisen i Ukraina förlängt sin arbetsperiod om nästa års försvarsbeslut till den 15 maj. Under denna tid inhämtar man information om det nya säkerhetsläget från en rad olika håll, och i den processen har ambassadörer från olika länder deltagit för att delge sin syn.

Den 27 mars var det alltså USA:s Sverige-ambassadör Mark Brzezinskis tur. USA har sedan länge sagt att dörren står öppen för ett svenskt NATO-medlemskap - Sverige har dock ända sedan försvarsalliansen bildades 1949 varit passiva. Brzezinski var dock tydlig vid sitt besök:

– Rysslands militära agerande i Ukraina kommer helt säkert att få militära, ekonomiska och politiska effekter, slog ambassadören fast och framförde att det finns ”en del saker att överväga”. ”Hur ska Sverige möta dessa nya strategiska realiteter?”, frågade ambassadören.

– Det är inte realistiskt att ökade försvarsutgifter blir stora nog att fullt ut säkra Sveriges säkerhetsintressen. Enligt försvarsberedningens egna ord ska Sveriges försvar bygga på säkerhet tillsammans med andra. Frågan är med vem?, frågade ambassadören.


Han konstaterade också att det i Europa bara finns en aktör som är kapabala att ge ett tillräckligt skydd mot Ryssland - men att Sverige inte kan komma med en ansökan i sista minuten:

– I dag finns det endast en realistisk säkerhetsaktör i Europa som kan förse er med en säkerhetsgaranti. Att vänta till sista minuten är ingen bra strategi. På samma sätt som det inte tjänar någonting till att köpa en försäkring till sitt hus när det redan står i brand – eller när grannens hus står i ljusan låga, slog ambassadören fast och tillade slutligen:

– Vi har alltid erkänt att frågan om Natomedlemskap är en fråga som helt och hållet avgörs av svenskarna. Det är ert beslut.


UPPDATERING:

Här har SVD också en annan artikel där ambassadör Brzezinski förklarar mer utförligt vad han menade, och fastslår att hans ord var ord vänner emellan, och inget sätt utöva påtryckningar mot Sverige - och att Sverige och USA har en stabil nära relation, precis som Obama också fastslog vid sitt Sverige-besök i höstas.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

MtP: Tony Blair om militant Islam, situationen i Ukraina 20140427

----------------

USA stödde Sverige trots svenskt Vietnammotstånd 20090405

Nya uppgifter om svenskt USA-samarbete 20090317

Inga kommentarer: