onsdag 30 april 2014

Nya Benghazi-dokument leder direkt till Vita Huset

Utredningarna om Benghazi fortsätter. Obama-administrationen önskar helst avfärda dessa som en republikansk besatthet över ingenting - men att saker hänt som Vita Huset försökt tonat ner råder föga tvekan om. Nu har nya dokument framkommit som visar att Vita Husets rådgivare Ben Rhodes gav en direkt uppmaning till dåvarande FN-ambassadör Susan Rice att på söndagshowerna koppla våldet till den löjliga anti-Mohammed-videon "Innocence om Muslims". Här rapporterar Fox:Här ett annat inslag:Källa: The Wire

Se även tidigare inlägg:

FNS: Fort Hood, Benghazi 20140407

Inga kommentarer: