torsdag 26 juni 2014

UKIP ställer sig bakom direktdemokrati

UKIP:s partiledare Nigel Farage talade häromdagen vid tankesmedjan Institute for Government, där han förklarade att UKIP ställer sig bakom större direktdemokratiskt inflytande, för att folk inte ska kunna bli överkörda av en rådande politisk elit. Han lade inte ut de exakta detaljerna något han förklarade att han skulle återkomma med när partiet skrivit sitt kampanjmanifest inför nästa års val. Men överlag var direktdemokrati en bra idé, konstaterade Farage - eftersom det ger folk makt över politikerna.

UKIP:s taleskvinna Suzanne Evans sa också på BBC-radio att vad UKIP ville var att få regeringsmakten att inse att de var - "the servant of the people and not the other way round". Något man med större direktdemokratiskt inflytande skulle kunna göra.

Här är Farages tal:Svenska grupper har i många avseenden gått i spetsen för den direktdemokratiska rörelsen världen över - något jag diskuterar i vår 34:e podcast: Piratpartiet, Aktiv Demokrati och Internet i en politisk värld - där jag också förklarar varför vår moderna värld gjort att vi verkligen behöver ett större direktdemokratiskt inflytande för att komplettera den grundläggande representativa demokratin.

Att UKIP på allvar börjat närma sitt detta tar denna rörelse till en helt ny nivå. Likaså drivs frågan av Piratpartiet i Tyskland (synd bara att vårt också det i grunden svenska moderparti åkte ut ur EU-parlamentet). För dem intresserade av den direktdemokratiska rörelsen borde UKIP nu bli ännu mer intressanta.

Källa: BBC

Se även tidigare inlägg:

UKIP släpper in SD i EFD 20140619

Inga kommentarer: