måndag 2 februari 2015

ISIS-offren utsattes för skenavrättningar innan halshuggningarna

Efter nogranna analyser av de nu ganska många videoklipp på avrättningar som ISIS publicerat, bedömer experterna nu att många av fångarna förmodligen utsatts för en rad skenavrättningar.

Oftast står fångarna stilla, de läser upp ett uttalande, och står/eller halvsitter på knä sedan stilla med de får halsen avskuren.

Orsaken till deras medgörlighet kan alltså bero på att de redan vid en rad andra tillfällen utsatts för skenavrättningar framför kamera.

Det är heller inte säkert att den slutgiltiga avrättningen sker direkt när det ser ut som att den ska ske. Halshuggningarna kan också ha utförts vid senare tillfälle varefter videon sedan satts ihop på bästa sätt.

Källa: ABC

Se även tidigare inlägg:

FtN: ISIS, GOP och 2016, Super Bowl etc 20150201

ISIS har halshuggit den andre japanen 20150131

Inga kommentarer: