tisdag 26 maj 2015

Rush Limbaugh kritiserar TPP

Det är inte bara progressiva liberaler som kritiserar TPP. Det görs nu även av den konservative radioprataren Rush Limbaugh. Han förklarade i ett av sina avsnitt att han var bekymrad över att republikanerna var så positiva till ett avtal skapat av Obama och sa:

"Republicans are providing the necessary push to get it passed, which kind of bothers me," Limbaugh said. "Since it's an Obama deal, the odds are it isn't good. Since it's an Obama deal, the odds are the United States is gonna take it in the shorts, as we have on so much of the Obama agenda, both domestic and foreign policy."


Rush Limbaugh är inte ensam republikan att vara skeptisk till TPP, en rad te-party-grupper är också emot avtalet. Men överlag är motståndet starkare bland liberaler än bland konservativa. Och denna gång är det sitt eget parti Obama fått problem med.

Kritiken ser dock olika ut från olika håll. Progressiva kritiker, som Elizabeth Warren, menar att TPP ger utländska företag rätt att stämma den amerikanska regeringen och undergräva amerikanska arbetslagar. Medan te-party-kritikerna menar att avtalet undergräver amerikansk suveränitet. Och Rush Limbaugh lade betoningen på hemlighetsmakeriet i förhandlingarna och sa:

"They would not allow any of this deal to be made public. Members of Congress, House and Senate, had to go to a private room to read it," Limbaugh said. "They couldn't leave with their notes. They weren't allowed to tell anybody what they read. Jeff Sessions had a massive op-ed piece and floor speech in the Senate about this. It's a disaster, just on that basis alone. It's not how things happen in this country."


Det är fortfarande demokraterna som står mest i vägen, men Rush Limbaughs röst gör det dock svårare för det republikanska ledarskapet att hålla ihop sitt parti. Så får bida tiden, och se vart det hela leder.

Frihandel är bra och behövs, men avtalen måste vara genomtänkta. Det andra stora frihandelsavtalet som USA diskuterar, det med den Europeiska Unionen (TTIP) är ett avtal jag själv är kritisk till, eftersom det avtalet ignorerar att EU inte är -en- nation och binder upp enskilda länders rätt att bestämma sin egen handel till den federala EU-byråkratin, något jag och John Gustavsson tillsammans skriver om på Caffeinated Thoughts, i artikeln: "Free Trade and 5 Things U.S. Conservatives Need to Know About the European Union"

Se även tidigare inlägg:

Frihandelsavtalet TPP förklarat 20150520

Inga kommentarer: