torsdag 4 februari 2016

Obama gör sitt första moskébesök

President Obama besökte idag Islamic Society of Baltimore. Det var hans första besök i en moské som president. I talet betonade han vikten av att motverka islamofobi, men även vikten för muslimer att stå upp mot radikala islamiska element. Här hela Obamas tal:I Baltimore Sun kan talet även läsas i dess helhet.

Källor: Fox News, Al Jazeera, Yahoo, ABC, Washington Post, Baltimore news, Huffington Post

Se även tidigare inlägg:

Podd 142: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 6: Islam och Sveriges bristande debattklimat 20151210

Inga kommentarer: