onsdag 17 januari 2018

Donald Trump är vid utmärkt fysisk och psykisk hälsa enligt omfattande läkarundersökning

Nyligen genomgick Donald Trump en omfattande årlig fysisk och psykisk läkarundersökning. Under tisdagen meddelade Vita Husets läkare att Trump är vid utmärkt fysisk och psykisk hälsa.

Under tisdagen levererade Vita Husets läkare resultaten av Donald Trumps årliga läkarundersökning som täcker såväl fysisk och psykisk hälsa. Enligt läkaren är Trump vid utmärkt fysisk och psykisk hälsa och påpekar att Trumps kognitiva hälsa är helt normal. Även hans fysiska hälsa är helt normal, vilket bekräftades under det fyra timmar långa läkarundersökning på Walter Reed National Military Medical Center strax utanför Washington D.C.

Enligt undersökningen ska Trump ha fått 30 av 30 möjliga poäng för sin mentala hälsa. Läkarna hittade ingenting som tyder på att Trumps mentala hälsa håller på att försämras och påpekade att Trumps fysiska och mentala hälsa förväntas vara god under hans år som president och att hälsan inte kommer att sätta stopp för hans arbete som president.

Det var Trump själv och inte läkarna som bad att hans mentala hälsa skulle undersökas och sedan offentliggöras. Trump beordrade dessutom Vita Husets läkare att svara på journalisternas alla frågor om hans mentala hälsa samt diskutera resultaten av alla prover med journalisterna.

Vita Husets läkare rekommenderade dock att Trump borde tappa 5-6 kilo samt sänka kolesterolhalten en aning för att ytterligare förbättra sin fysiska hälsa.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: